Rights project

Proiectul european Erasmus+ KA204 RIGHTS promovează cetățenia activă a vârstnicilor prin crearea unei punți între generații pe baza conștientizării drepturilor sociale și umane ca fundament al normelor, respectării, apărării și promovării lor în contexte educaționale, cu metode pedagogice inovatoare, acelea ale unor „povești în valiză”. Drepturile sunt introduse în povești dramatizate care devin, astfel, un instrument de mediere a valorii drepturilor prin experiența directă a vârstnicilor. Prin urmare, este reînnoit modul în care vârstnicii se raportează la societate, conferindu-li-se rolul de promotori, naratori și martori la persoana întâi ai drepturilor fundamentale ale omului în societate, istoria lor pătrunzând în lumea școlarilor prin „poveștile din valiză”.  

Proiectul RIGHTS pornește de la o nevoie fundamentală: aceea de a face ca oamenii în vârstă să devină din nou activi prin intermediul faptelor, al vorbelor și al imaginației. Instrumentul prin care proiectul urmărește să realizeze acest lucru este reprezentat de valizele care conțin poveștile cu privire la drepturi care vor fi create și aduse în școli pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani. În acest scop, vârstnicii vor trebui să cunoască și să analizeze poveștile, extrapolând și creând un discurs referitor la drepturile omului care vor fi prezentate elevilor ca narațiuni. Vârstnicii vor beneficia de o instruire specială în trei domenii: analiza poveștilor și a drepturilor inviolabile, crearea valizelor pentru poveștile cu drepturi, metodologii privind managementul clasei în activități educaționale non-formale. În această ultimă parte va fi prezentă și colaborarea directă a profesorilor, ceea ce le va consolida abilitățile prin contactul cu o unealtă educațională nouă, practică și concretă (față de virtualitatea mediului digital). Valizele create vor rămâne la dispoziția școlilor sau centrelor culturale locale, care vor constitui punctul de colectare și schimb pentru valizele cu povești privind drepturile și modulele de training din cadrul proiectului. Prin angajarea vârstnicilor, prin școală și activitățile orientate în teritoriu, proiectul RIGHTS implică societatea într-un proces de reflecție asupra apărării și inviolabilității drepturilor omului. Proiectul RIGHTS are mai multe obiective:

  • Crearea unei punți între generații cu privire la tema centrală a drepturilor fundamentale;
  • Stimularea vârstnicilor pentru a relua un rol activ în societate, ca promotori și apărători ai drepturilor fundamentale;
  • Instruirea vârstnicilor în domenii privind drepturile omului, meșteșugurile și educația;
  • Sensibilizarea generațiilor tinere cu privire la importanța protejării propriilor drepturi și a tuturor drepturilor cetățenești;
  • Comunicarea importanței cetățeniei active prin acțiuni concrete;
  • Instruirea vârstnicilor pentru a realiza în povești păpușerești în valize reale care să fie prezentate elevilor.

Proiectul va produce module de training și lecții video care vor fi la dispoziția tuturor celor nteresați pe platforma online corespunzătoare. Mai mult decât atât, valizele cu povești despre drepturi vor fi puse la dispoziția comunității locale prin biblioteci și centre culturale și vor fi schimbate și distribuite prin schimbul cu valize. Impactul proiectului, prin urmare, nu se va limita la școlile implicate, ci se va extinde și la comunitatea locală și națională, dobândind o dimensiune transnațională datorită utilizării internetului. PARTENERI

GRUPURI ȚINTĂSeniorii de 60+ ani, încurajați să redescopere drepturile omului pentru a le transmite generațiilor următoare; vor analiza poveștile și vor găsi noi limbaje pentru a transmite conținutul, vor fi purtătorii valorilor și un model de urmat de către viitorii cetățeni conștienți; – Elevii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, aflați la un anumit nivel de dezvoltare a conduitei cetățenești, adevăratul grup-țintă al activităților educaționale care vor fi desfășurate de către vârstnici. Aceștia vor afla poveștile vechi și noi și vor asimila metaforic conținutul și valorile prezentate în acestea; – Profesorii: vor avea la dispoziție instrumente pedagogice eficace în antiteză cu mediului digital și care vor implica elevii în mod pozitiv; – Școala și societatea: valizele create prin proiect (și manualul de instruire) vor râmâne la dispoziția școlilor, a bibliotecilor sau centrelor culturale.    

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.