Teisių projektas

TEISĖS – aktyvus pilietiškumas ir pagyvenusių žmonių vaidmuo visuomenėje 2019-1-IT02-KA204-063346

Projektas „Teisės“ skatina vyresnio amžiaus žmonių aktyvų pilietiškumą tiesiant tiltą tarp kartų, taip pat skatina žmogaus teisių supratimą, laikymąsi, gynimą ir propagavimą švietimo kontekste, naudojant novatoriškus pedagoginius metodus, tokius kaip pasakų lagaminai. Pasakos, kuriose ryški teisių tema, per tiesioginę pagyvenusių žmonių patirtį tampa tarpininkavimo priemone. Todėl atnaujinamas pagyvenusių žmonių santykis su visuomene, jiems suteikiamas pagrindinių visuomenės teisių skleidėjų, pasakotojų ir liudytojų vaidmuo tobulinant vaikų pasaulį mokykloje pasitelkus pasakų lagaminus. Pagrindinis poreikis, kuris tenkinamas įgyvendinant projektą „Teisės“, – skatinti vyresnio amžiaus žmonių veiklos, kalbos ir kūrybos aktyvumą. Priemonė, padedanti įgyvendinti šį projektą, yra pasakų lagaminai, kurie bus „sukrauti“ ir atvežti į mokyklas vaikams nuo 8 iki 12 metų. Norėdami tai padaryti, vyresnio amžiaus žmonės turės susipažinti su pasakomis, jas analizuoti, ekstrapoliuoti ir sukurti žmogaus teisių diskursą, kuris bus perduodamas vaikams. Vyresnio amžiaus žmonėms bus naudingi šių specialių trijų sričių mokymai: pasakų ir žmogaus teisių analizė; pasakų, kurių turinys susijęs su teisėmis, lagaminų kūrimas; klasės valdymo metodika neformaliojo vaikų švietimo veikloje. Šioje paskutinėje dalyje bus bendradarbiaujama tiesiogiai su mokytojais, kurie taip pat tobulins savo įgūdžius, taikydami naują praktinę mokymo priemonę (o ne skaitmeninę virtualybę). Sukurti pasakų lagaminai bus mokyklose ar kultūros centruose – projekto mokymo modulių bei pasakų apie teises lagaminų mainų punktuose. Savivaldybėje įgyvendinant projektą „Teisės“ dalyvaus ne tik pagyvenę žmonės, mokykla, į svarstymus apie žmogaus teisių neliečiamumą ir gynimą taip pat bus įtraukta ir platesnė visuomenė.

PROJEKTO „TEISĖS“ TIKSLAI:

a) kurti tiltą tarp kartų gilinantis į pagrindinių visuotinių teisių temą;

b) skatinti vyresnio amžiaus žmones atnaujinti aktyvų vaidmenį visuomenėje tampant pagrindinių teisių propaguotojais ir gynėjais;

c) organizuoti pagyvenusių žmonių mokymus žmogaus teisių gynimo, meistriškumo ir švietimo srityse;

d) didinti jaunosios kartos supratimą apie savo ir kitų visuomenės narių teisių gynimo svarbą;

e) skleisti aktyvaus pilietiškumo svarbą įsitraukiant į veiklą;

f) mokyti pagyvenusius žmones konkrečiai suvokti ir išplėtoti lagaminų pasakas jas keičiant ir perduodant vaikams mokyklose.

Projekto metu bus rengiami mokymo moduliai ir vaizdo pamokos, kuriomis internetinėje platformoje galės naudotis visos suinteresuotosios šalys. Be to, pasakų apie teises lagaminai bus teikiami, keičiami ir platinami vietos bendruomenei per bibliotekas ir kultūros centrus. Taigi projekto poveikis neapsiribos dalyvaujančiomis mokyklomis, bet bus išplėstas į vietos ir nacionalinę bendruomenę, naudojant internetą bus įgyjama tarpvalstybinė dimensija.

PARTNERIAI

  • Polo Europeo della Conoscenza (Italy) – koordinatorius

  • Consejeria de Educacion Junta de Castilla y Leon (Ispanija)

  • Panevezys District Education Centre (Lietuva)

  • Make It Better (Portugalija)

  • Association for the Regional Initiatives Development ARID (Lenkija)

  • Association Sinaptica (Rumunja)

TIKSLINĖS GRUPĖS

Senjorai nuo 60 metų: skatinami iš naujo atrasti žmogaus teises, perduoti jas ateities kartoms, jie analizuos pasakas ir ras naujų būdų, kaip perduoti turinį, jie bus vertybių nešėjai ir pavyzdys, kuriuo turi vadovautis būsimi sąmoningi piliečiai.

8–12 metų amžiaus vaikai, kurių švietimą tam tikrame jų visuomeninio elgesio ugdymo etape vykdys pagyvenę žmonės. Vaikai žinos senas ir naujas pasakas, metaforiškai susipažins su turiniu ir vertybėmis.

Mokytojai: jie įgis veiksmingų pedagoginių priemonių, nesusijusių su skaitmeninėmis technologijomis, tokių, kurios patraukia mokinius.

Mokykla ir visuomenė: projekto metu sukurti pasakų lagaminai (ir mokymo vadovas) turės išliekamąją vertę – bus prieinami mokykloms, bibliotekoms ar kultūros centrams.

 
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.