Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Švėgždienė

Pinokio istorija jau daugiau nei šimtą metų gyvuoja knygų puslapiuose, teatro scenose, kino ekranuose. Susidomėjimas ja nesilpdamas keliauja iš kartos į kartą. Tad ir ,,Šaltinio“ progimnazijos bendruomenė taip pat panoro atgaivinti medinį berniuką, vardu Pinokis.

Per skaitinių pamokas penktų klasių mokiniai ne tik skaitė italų rašytojo K. Kolodžio istoriją ,,Pinokio nuotykiai“, bet ir gilinosi į kūrinio prasmę. Mokiniai kalbėjo apie žmogaus teises ir visi kartu nusprendė, kad viena iš teisių – tai teise mokytis – Pinokis nenorėjo pasinaudoti. Jis turėjo tiek mokytojų: ir žydraplaukė Fėja, ir išmintingasis Svirplys, ir geraširdis Džepetas, jam buvo nupirktas net elementorius, bet medinukas visaip išsisukinėjo, kad tik nereiktų eiti į mokyklą. Pinokio elgesys penktokams gerai pažįstamas (dažnas ir iš jų taip jaučiasi), visgi palyginę nūdienos ir ankstesnes teises į mokslą, penktokai priėjo prie vieningos nuomonės – šiandien mokslas prieinamas visiems ir ta mums suteikta teise verta pasinaudoti.

Tad penktokai mokėsi iš technologijų mokytojos Gintarės, kaip dirbti su pjovimo staklėmis, kaip tinkamai matuoti liniuote, brėžti pieštuku, nes gamino Pinokio portretą. Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta penktokus mokė scenos judesio, raiškaus skaitymo, nes visi kartu inscenizavo ,,Pinokio nuotykių“ atrinktas dalis, o gegužę – šeimos mėnesį – vaikai, tėvai, seneliai kartu gamino lėles, kūrė dekoracijas. Bendruomenei bei projekto ,,RIGHTS Active citizenship and seniors‘role in society 2019-1-IT02-KA204-063346“ partneriams penktokai ketina parodyti spektaklį ,,Jei nesimokysi, tapsi…“.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply